Uitbesteden van receptiediensten

Wanneer u overweegt om de bemensing van receptie en telefooncentrale uit te besteden aan een professionele partner, dan is Connection uw beste keus. Connection is een zelfstandige dienstverlenende onderneming, die is gespecialiseerd in het verzorgen van de bezetting van receptie en telefooncentrale in uw kantoor of bedrijfspand. De receptionistes en telefonistes zijn bij Connection in dienst en verzorgen bij u een professionele, klantgerichte en representatieve ontvangst aan de receptiebalie en een efficiente afhandeling van uw telefoonverkeer.

Bezoek de website!

volledige uitbesteding receptiediensten

Connection neemt het volledige personeelsmanagement en de organisatie rondom receptie- en telefoondiensten van u over, waardoor continu´teit en bezetting van uw receptiebalie optimaal gewaarborgd is.

de eerste indruk die een bezoeker krijgt

De eerste indruk die een bezoeker krijgt van een organisatie vindt veelal plaats door de receptioniste die de bezoeker ontvangt of de telefoniste die uw relatie te woord staat en verder helpt. De receptionistes en telefonistes van Connection weten als geen ander hoe belangrijk zo'n eerste indruk is. Zij zijn uitstekend getraind en worden professioneel ondersteund door de Connection-organisatie. De receptionistes en telefonistes zijn zowel aan de telefoon als achter de receptiebalie representatief, voorkomend, uitstekend op de hoogte va uw organisatie en medewerkers en zeer dienstverlenend ingesteld. Ze tonen begrip, interesse, respect en enthousiasme. Onze opdrachtgevers kiezen voor uitbesteding van receptiediensten aan Connection omdat zij veel waarde hechten aan de eerste indruk die een bezoeker krijgt van het bedrijf.

Voordat er receptionistes en telefonistes van Connection bij opdrachtgevers worden geplaatst vindt er een uitgebreide inventarisatie plaats bij het bedrijf. Pas nadat er voldoende kennis is van de organisatie, de organisatiecultuur en het takenpakket van de receptie, worden er receptionistes en telefonistes geselecteerd, die voldoende gekwalificeerd zijn en passen bij de identiteit van het bedrijf.

De receptionistes en telefonistes van Connection zijn in vaste dienst

Onze diensten worden grotendeels part-time ingevuld, waardoor bij uitval van een collega de dienst flexibel kan worden opgevangen. Receptionistes en telefonistes van Connection kunnen rekenen op een gedegen inwerkperiode ter plaatse, training en persoonlijke begeleiding. Omdat er veel waarde gehecht wordt aan representativiteit, krijgen onze receptionistes en telefonistes speciaal ontworpen, representatieve bedrijfskleding.

U zoekt een bedrijf dat receptionistes en telefonistes levert

Niet alleen een mooi ingerichte receptiebalie, maar vooral de inzet van professionele, klantgerichte en representatieve receptionistes is hierbij van groot belang. Connection receptionistes en telefonistes komen in uw receptie en telefooncentrale werken en geven uw bedrijf een professionele uitstraling in de contacten met uw relaties.

Voordat receptiemedewerkers van Connection bij een bedrijf worden gestationeerd, vindt er een inventarisatie plaats bij de opdrachtgever. Pas wanneer er voldoende kennis is vergaard van de de organisatiecultuur, de organisatie en het takenpakket van de receptiemedewerkers, worden receptiemedewerkers geselecteerd, die uitstekend gekwalificeerd zijn en passen bij de cultuur van de organisatie. Daarmee kunnen de receptiediensten bij een opdrachtgever professioneel worden uitgevoerd. receptiediensten

Wie is Connection?

Een zelfstandige, dienstverlenende organisatie, gespecialiseerd in:

Wat doet Connection?

Wat betekent dat voor uw bedrijf?

“Hoe mooi het ontwerp en de inrichting van de centrale ontvangsthal van ons bedrijfsverzamelgebouw ook is, zonder professionele receptionistes zouden we de plank volledig mis slaan. Nu we deze dienst hebben uitbesteed aan Connection, prijst de bezoeker de ontvangst met de uitermate hoge klantvriendelijkheid, wat dan ook meteen doorwerkt naar wat wij als bedrijf proberen uit te stralen op de markt.”

“Ondersteunende facilitaire diensten zijn onontbeerlijk voor het uitvoeren van de hoofdactiviteiten van onze organisatie. Vaak ontbreken tijd en aandacht om deze processen zelf op professionele wijze te managen. Vandaar dat wij onder andere de telefoon- en receptiediensten uitbesteden aan Connection, waardoor de kwaliteit en continu´teit van deze diensten gewaarborgd zijn.”