MVO bij Connection

Blog 03 04 2018
 • In de 21e eeuw is het aan de orde van de dag: denk aan je omgeving, de opwarming van de aarde, zorg voor een kleine footprint etc. Je hoeft maar een krant open te slaan of er staat wel een artikel over ons milieu in. Bij Connection zijn wij er ons van bewust dat ook wij in ons bedrijf aandacht moeten schenken aan het milieu. Maar hoe doe je dat in de dienstverlenende sector, waar de klant koning is en jij de dienstverlening verzorgt zoals de klant dat graag ziet?

  Welnu, wij zijn een aantal jaren geleden begonnen om gestalte te geven aan onze aandacht voor het milieu. Het begon met een bewustwordingsproces, waarbij wij onze collega’s, die op verschillende locaties bij onze opdrachtgevers werken, de opdracht hebben gegeven om eens goed om zich heen te kijken. Daarbij aan te geven waar zij mogelijke verbeterpunten zien om zuiniger om te gaan met van alles. Hierbij valt te denken aan licht, verwarming, tocht, printers, bereikbaarheid locatie, papiergebruik, koffiekopjes, roerstaafjes, afvalscheiding maar ook inrichting van de werkplek (is die wel ergonomisch verantwoord) etc.

  Bij de introductie van onze aanpak hebben we als gadget alle recepties een niet-loze nietmachine gegeven (zie het fotootje hieronder), want nietjes zijn ook schadelijk voor het milieu. De collega’s hebben op daarvoor bestemde lijsten aangegeven wat hen opviel. Met een aantal opmerkingen zijn wij naar de opdrachtgever gegaan om te overleggen of er zaken verbeterd konden worden. Natuurlijk zijn we tegelijkertijd ook zelf begonnen met minder printen, dubbelzijdig printen, in kladvorm printen etc. Onze Backoffice werkt voornamelijk digitaal!

  mvo

  In onze nieuwsbrief, die 1x per kwartaal uitkomt, wijden we altijd een stukje aan MVO. Zo zijn er artikelen voorbij gekomen waarbij onze collega’s ook thuis gaan nadenken over zaken die hen zelfs besparingen kunnen opleveren maar tevens goed zijn voor het milieu. Denk hierbij aan tips op het gebied van stoken, van korter douchen, maar ook over gezondheid. Andere artikelen geven meer een aanzet tot nadenken, voorbeelden van verbeter ideeën op de werkvloer, of over wat er om ons heen gebeurt in MVO-land. Daarnaast zijn wij lid van MVO Nederland (en voorheen de Groene Zaak). Van deze organisatie ontvangen wij ook steun maar blijven zo ook op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt.

  Kortom, Connection denkt en doet actief mee als het om ons milieu gaat!

  Emily Geerdink
  Projectmanager Connection